Latifi / Eserleri


Latifi çeşitli eserler yazmıştır. Bunlardan en Ünlüsü 1546'da tamamlayıp Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu Tezkiret-üş-Şuara adlı eseridir. Tezkirecilik tarihimizin en önemli örneklerinden olan eser bir mukaddime üç fasıl ve hatimeden meydana gelmiştir. Birinci faslıda, Anadolu'da yetişen şair şeyhler; ikinci fasılda şair padişahlar; üçüncü fasılda ise harf sırasına göre Sultan İkinci Murad Han devrinde 1543'e kadar yetişen üç yüzden fazla şair yer almaktadır. Tezkirede yer alan şahıslar alfabetik olarak verilmiştir. Şairler hakkında edebi tenkid ve değerlendirmelere yer vermesi esere orijinallik kazandırmıştır. Ancak birçok mühim şahsiyeti de ilgisi olmadığı halde Kastamonulu olarak göstermiştir. Eser 1896'da Ahmed Cevdet tarafından yayınlanmıştır. H. Theodor Chabet tarafından kısaltılarak Almancaya çevrilmiştir (1800). Latifi, tezkiresinde; 500 gazel ve 33 kasideden meydana gelmiş bir Divan'ı olduğunu yazarsa da, henüz bu eser ele geçmemiştir.

Diğer eserleri ise şunlardır: 1) Risale-i Evsaf-ı İstanbul: İstanbul'un birçok semtini, devrin yaşayış ve düşünce hayatını anlatan bir eserdir. Eser 1977'de İstanbul'da yayınlandı.

2) Fusul-i Erbaa: Dört mevsimin özelliklerinin anlatıldığı bir eser olup 1870'te Münazara-i Latifi olarak yayınlandı.

3) Subhat-ül-Uşşak: Yüz hadis-i şerifin tercümesidir.

4) Nazm-ül-Cevahir.

5) Ahval-i İbrahim Paşa.

6) Vasfı asaf-name.

7) Enis-ül-Fuseha.

8) Esma-üs-Suver-il-Kur'an.
Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yorumlar
İçerik yoruma kapalıdır.


Yorum Yapın

Ad Soyad: Yorumunuz:
E-posta:
Tarih:
26.10.2020 03:56:32
 


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bu site Kişisel Yazar Web Tasarım projesi ile oluşturulmuştur.