Rıza Tevfik Bölükbaşı Şiirleri / Sultan Abdülhamid Han'ın Ruhaniyetinden İstimdat


Sultan Abdülhamid Han'ın Ruhaniyetinden İstimdat


Nerdesin sevketlim, Sultan Hamid Han? 
Feryâdım varır mı bârigâhina?
 
Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,
Su nankör milletin bak günâhına.

Tahkîre yeltenen tâc ü tahtını
Denedi bu millet kara bahtını
Sınadı sillenin nerm ve sathını
Rahmet et sultanım suz-i âhına.

Târihler ismini andıgı zaman,
Sana hak verecek, ey koca Sultan;
 
Bizdik utanmadan iftira atan,
Asrın en siyâsî Padişâhına!

“ Pâdişah hem zâlim, hem deli “ dedik,
Ihtilâle kıyam etmeli dedik;
 
Şeytan ne dediyse, biz 'beli' dedik;
 
Çalıstık fitnenin intibahına.

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz!
Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz!
Sade deli değil, edepsizmişiz!
Tükürdük atalar kıblegâhına!

Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena,
Bir sürü türedi, girdi meydana.
Nerden çıktı bunca veled-i zinâ?
 
Yuh olsun bunların ham ervâhına!
 

Bunlar halki didik didik ettiler,
Katliâma kadar sürüp gittiler,
Saçak öpmeyenler, secde ettiler,
Bir âsi zabitin pis külâhına!

Haddi yok, açlıkla derde girenin,
Sehpâ-yı kazâya boyun verenin,
Lânetle anılan cebâbirenin,
Bu, rahmet okuttu en küstâhına!

Çok kişiye simdi vatan mezardır,
Herkesin belâdan nasîbi vardır,
Selâmetle eren pek bahtiyardır,
Bu şeb-i yeldânın şen sabahına!

Milliyet dâvâsi fıska büründü,
Ridâ-yi diyânet yerde süründü,
Türkün ruhu zorla âsi göründü,
Hem Peygamberine, hem Allâh'ına.

Sen hafiyelerle dem sürdün ancak
Bunlar her tarafa kurdu salıncak
Eli, yüzü kanlı bir sürü alçak
Kemend attı  dehrin mihr-u mâhına.

Bu itler nedene bana salmadı,
Bahalıydı başım kimse almadı,
Seyrandan başkaca iş de kalmadı,
Gurbet ellerinin bu seyyahına!
 
Hoş oldu cilvesi Cumhuriyetin,
Tadı kalmamıştı meşrutiyetin,
Deccal’a dil çalan öyle milletin,
Bundan başka çare yok islahına.

Lâkin sen sultânım gavs-ı ekbersin
Âhıretten bile himmet eylersin,
Çok çekti şu millet murada ersin,
Sefâat kıl şâhım mededhâhına...


Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞIYorumlar
Henüz yapılmış yorum yok
Yorum Yapın

Ad Soyad: Yorumunuz:
E-posta:
Tarih:
29.5.2024 20:13:14
 


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bu site Kişisel Yazar Web Tasarım projesi ile oluşturulmuştur.