Ustalardan Nazireler / Necâtî - Bakî

( Nazire; bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiirdir. Divan edebiyatı nazım türüdür. Kelime Arapça " eş, değer " anlamlarındaki nazir’den gelir. Nazire yazma, tanzir, tanzir etme diye anılır. Nazire geleneği Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. İranlı şairler nazireye cevâb adını verirler. Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tezhil veya hezl denir.

İran edebiyatında daha çok bir şairin şiirine " cevap verme " anlamında kullanılsa da, divan edebiyatında beğenilen ve takdir edilen şiirlerin ölçülerine bağlı kalınarak âdeta  " şiirin devamı " sayılabilecek örnekleri ile ön plana çıktığını görüyoruz. )


Necâtî /

Çıka'ı göklere ahum sereri done done
Yandı kendi -i sipibrin ciğeri done döne

..................................................
..................................................

Ey Necâtî yaraşur mutribi şeh meclisinün
Raks urub okuya bu şi'ri teri döne döneBakî /

Çıkar eflâke derünum sereri done döne
Dökülür hâke yaştım kat releri döne döne

Bister-i gamde gözüm giceler uyku görmez
İderün subha değin nâleleri döne döne

Katre î eşkine öykündi deyu Bakî'nin
Çerh-ı hakkak yanubdur güheri döne döne
Yorumlar
İçerik yoruma kapalıdır.


Yorum Yapın

Ad Soyad: Yorumunuz:
E-posta:
Tarih:
1.3.2021 07:11:26
 


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bu site Kişisel Yazar Web Tasarım projesi ile oluşturulmuştur.